Villamos berendezések első felülvizsgálata

Az új villamos berendezések telepítésekor a következő vizsgálatokat kell elvégeztetni:
 

Ø  Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Ø  Erősáramú Berendezések Szabványossági Felülvizsgálata
Ø  Villámvédelem szabványossági felülvizsgálata

A meglévő villamos berendezés bővítése után, vagy új berendezés üzembe helyezésekor kell elvégezni az első felülvizsgálatot. 
A vonatkozó szabványok szerinti követelményeknek kell, megfeleljen a telepítésük.

A felülvizsgálatot műszeres méréssel és szemrevételezéssel végezzük.

Az első ellenőrzés közben feltárt hibákat azonnal ki kell javítani, mert az első ellenőrzésről készült minősítő irat nem tartalmazhat hibákat.

A felülvizsgálat szükségességét rendeletek, szabályzatok és a vonatkozó szabványok írják elő.

A műszaki átadásához szükség van a fent említett felülvizsgálatokra és azok jegyzőkönyveire.