Emelőgép ügyintézés

Speciálisan az Emelőgépek (daruk, targoncák, emelődobok, csörlők, kötelek, láncok stb.) és kezelőik tevékenységeinek ellenőrzésével, koordinálásával foglalkozik.

A tevékenység célja a baleset megelőzés a kezelők számára előírt munkavégzési szabályok betartatása és az emelőgépek szúrópróba szerű műszaki szempontú ellenőrzése mellett.

Az emelőgép ügyintéző feladatai:

 • Az előírt időszakonként esedékes gépvizsgálatokat emelőgép Szakértő bevonásával elvégezteti.
 • Az előírások szerint elvégzi az emelőgépek üzemi csoportba sorolását (mely besorolás a használati időfokozat és a terhelési tényező függvényében meghatározza az időszakos vizsgálatok időközeit).
 • Nyilvántartja az időszakos Szerkezeti, Fővizsgálat és Biztonságtechnikai vizsgálatok jegyzőkönyveit, azok megállapításait. A feltárt hibák kijavítására javaslatot tesz.
 • Az emelőgépekkel kapcsolatos dokumentációk megfelelő tárolására, megőrzésére javaslatot tesz.
 • A kezelői jogosultságokat és az ezzel összefüggésben levő orvosi alkalmassági vizsgálatok érvényességét ellenőrzi.
 • Folyamatosan ellenőrzi az emelőgépeket, azok műszaki állapotát, hiba esetén javaslatot tesz a javításra, közvetlen veszély esetén pedig a gép leállítására.
 • Ellenőrzi a merev és hajlékony függesztékek (pl.:emelő kötelek - horgok - láncok - hevederek - tekercs megfogók - adapterek...) és egyéb emelő-eszközök-szerkezetek megfelelő használatát, tárolását.
 • A gépkezelőknek előírt évente ismétlődő, munkavédelmi szempontú oktatását megtartja.
 • Elkészíti az Emelőgép Ügyrendet, mely szabályzat tartalmazza az emelőgépekkel kapcsolatos jogköröket, felelősségeket.
 • Új gépek üzembe helyezését Szakértő bevonásával lebonyolítja.
 • Tanácsokat ad az emelőgépek biztonságos üzemeltetéséhez és a szabályos munkavégzéshez.